Hanoi Package Tours: Hanoi - Sapa Tours - Lan Ha Bay Tours (Hanoi Package Tours: 6 Days 5 Nights)

Destination: Hanoi - Sapa Tours - Lan Ha Bay Tours - Hanoi (Hanoi Package Tours: 6 Days 5 Nights)

Duration: 6 Days 5 Nights

Price: $660.00 $568.00

The tour summary

Hanoi Package Tours: Hanoi - Sapa Tours - Lan Ha Bay Tours (Hanoi Package Tours: 6 Days 5 Nights)
Day 1: Hanoi
Day 2: Hanoi - Sapa - Hotel
Day 3: Sapa - Hanoi (Night)
Day 4: Hanoi - Lan Ha bay - boat
Day 5: Lan Ha Bay - Hanoi  - Hotel
Day 6: Hanoi free time
 

More tours

Hanoi Package Tours: Hanoi - Sapa Tours - Bai Tu Long Bay Tours (Hanoi Package Tours: 6 Days 5 Nights)

Destination: Hanoi - Sapa Tours - Bai Tu Long Bay Tours - Hanoi (Hanoi Package Tours: 6 Days 5 Nights)

Price: $468.00
Hanoi Package Tours: Hanoi - Sapa Tours - Halong Bay Tours (Hanoi Package Tours: 6 Days 5 Nights)

Destination: Hanoi - Sapa Tours - Halong Bay Tours - Hanoi (Hanoi Package Tours: 6 Days 5 Nights)

Price: $668.00